هیئت اتللو استان کرمان

زیر مجموعه فدراسیون کشوری اتللو

هیئت اتللو استان کرمان

زیر مجموعه فدراسیون کشوری اتللو

  • مسابقات در 13دور بدون حذفی (سوییسی) و یک گروه در 2 روز به صورت زیر برگزار می­ شود.(مطابق فرمت رسمی مسابقات جهانی و کشوری) بعد از 13دور 4 بازیکن برتر به نیمه نهایی راه پیدا خواهند کرد. و نفر برتر از بین شرکت کنندگان زیر 15 سال جایزه بخش نوجوانان را دریافت خواهد کرد. (اگر نفر برتر نوجوانان در بین 4 تیم برتر قرار گیرد بعد از برگزاری فینال و رده بندی نفر برتر مشخص خواهد شد، همچنین می تواند دو جایزه کسب نماید)
  • برنامه زمان بندی این دور ها به شرح زیر می باشد:
  •  

روز اول (پنجشنبه ۲۱ آذر)

پذیرش: ساعت 07:30

دور اول: ساعت 08:30

دور دوم: ساعت 09:30

دور سوم: ساعت 11:00

دور چهارم: ساعت 12:00

دور پنجم: ساعت 15:30

دور ششم: ساعت 16:30

دور هفتم: ساعت 18:00

دور هشتم: ساعت 19:00

 

روز دوم (جمعه ۲۲ آذر)

دور نهم: ساعت 08:00

دور دهم: ساعت 09:00

دور یازدهم: ساعت 10:30

دور دوازدهم: ساعت 11:30

دور سیزدهم: ساعت 12:30

نیمه نهایی: ساعت 15:30

نهایی: ساعت 19:00

رده بندی: ساعت 19:00

 

  •  همه شرکت کنندگان باید برای پذیرش از ساعت 7:30 تا 8 حتما حضور یابند.
  • در صورت لزوم یک مسابقه play-off نیز بین نفر 4 و 5 برگزار خواهد شد ( در صورت تساوی امتیاز و تفاضل مهره نزدیک)
  •  مسابقات نیمه نهایی و نهایی برای آقایان 3 بازی رو در رو می باشد و هر بازیکن که 2بار برنده بشود به مرحله بعدی راه پیدا خواهد کرد.(اگر دو بازیکن هر کدام 1 برد داشته باشند و بازی سوم مساوی بشود، بازیکنی که با مهره بیشتر برده است به مرحله بعدی راه پیدا خواهد کرد). مسابقه رده بندی یک دور می باشد و در صورت تساوی به بازی دوم کشیده خواهد شد.