هیئت اتللو استان کرمان

زیر مجموعه فدراسیون کشوری اتللو

هیئت اتللو استان کرمان

زیر مجموعه فدراسیون کشوری اتللو

 

لطفا با دقت همه قوانین را مطالعه فرمایید ، عواقب عدم رعایت آنها بر عهده خودتان می باشد!

 

1- بازیکنان باید سر ساعت مقرر طبق برنامه زمان بندی در میزهایی که اعلام می شود حضور پیدا کنند، تاخیر بیش از 5 دقیقه برای هر بازیکن او را بازنده خواهد کرد. در هنگام پذیرش تصویر یا کد بلیت ثبت نام را به همراه داشته باشید و در بازه ی ۷:۳۰ الی ۸:۰۰ در محل حضور داشته باشید.

 

2-  تماس مهره با خانه­ هایی که مجاز به حرکت هستید برابر با حرکت شماست و حتما باید حرکت را انجام دهید.

 

3- بعد از حرکت و برگرداندن مهره ها و زدن دکمه ساعت دیگر قادر به برگرداندن دیسک هایی که برگردانده نشدن نخواهید بود و این موقعیت اگر به سود حریف باشد می­تواند به شما اجازه حرکت ندهد و اگر به ضرر حریف باشد می­تواند دکمه ساعت را مجدد زده و به شما بگوید دیسک ها را برگردانید.

 

4- برای قرار دادن دیسک درصفحه ، برگرداندن و زدن دکمه ساعت باید از یک دست استفاده شود.

 

5- زمان برای هر بازیکن 25دقیقه می­باشد و بازیکنی که زمانش به پایان برسد بدون توجه به موقعیت صفحه همواره بازنده می­باشد.

 

6-  هیچ بازیکنی حق استفاده از گوشی همراه و تبلت ندارد و صدای اضافی چه از خود و گوشی بلند شود خطا محسوب میشود.

 

7- تمام بازیکنان موظف به انجام قوانین در هنگام مسابقات هستند و میتوانند در صورت اعتراض، به داور میز خود بگویند و در صورت وارد بودن، بازی از اول بررسی خواهد شد.